JAK PRACOVAT NA ZMĚNĚ?

Odhal, co by se mělo změnit, kdo s tím už začal a čím můžeš přispět i ty!

Na čem můžeme pracovat?

Firmy nesou odpovědnost za to, v jakých podmínkách lidé pracují. Proto by měly:

 1. umožnit lidem přejít do zaměstnaneckého poměru, dodržovat důstojné pracovní podmínky včetně dostatečné odměny a pracujícím z domova zajistit potřebné vybavení;
 2. umožnit všem pracujícím organizovat se v odborech nebo jiným způsobem kolektivně vymáhat vlastní práva;
 3. smluvně přiznat pracujícím právo na nezastižitelnost a umožnit jim oddělit pracovní a osobní čas – bez újmy na ohodnocení či kariéře;
 4. vyhnout se využití agenturních pracovníků a levné pracovní síly;
 5. odvádět náležitou daň státu, včetně nadnárodních firem či digitálních platforem.

Je potřeba, aby političtí představitelé:

 1. hledali způsoby, jak regulovat pracovní podmínky i v nadnárodních firmách;
 2. zpřísnili kontrolu nad ilegálními pracovními agenturami;
 3. rozšířili možnosti kolektivního vyjednávání na všechny druhy pracujících;
 4. ukotvili právo na nezastižitelnost a zohlednili v zákoníku práce, že osoby samostatně výdělečně činné jsou často prekarizované a ohrožené;
 5. zajistili sociální zabezpečení zakázkovým pracovníkům.
 6. měli plán, jak naložit s automatizací, umožnili rekvalifikaci zejména znevýhodněným a málo kvalifikovaným občanům a podpořili ženy vracející se z rodičovské dovolené;
 7. usilovali o začlenění pracujících migrantů a jejich rodin do společnosti.

Všichni máme právo na bezpečné a důstojné pracovní podmínky.

 • Jako PRACUJÍCÍ bychom si měli uvědomit svá práva a vyžadovat je v odborech či protestech po zaměstnavatelích i politické reprezentaci.
 • Coby UŽIVATELÉ si musíme vybírat iniciativy, které označení „sdílená ekonomika“ nezneužívají, nýbrž skutečně fungují na principu vzájemné dohody dvou lidí. Buďme pozorní k tomu, za jakých podmínek nám právě dovezli balíček.
 • Jakožto OBČANÉ můžeme apelovat na politiky i lídry firem, aby na změny práce reagovali adekvátními politikami, zárukami a pravidly. Namísto automatického akceptování musíme kriticky hodnotit probíhající proměnu.

Příklady dobré práce

Pracuje už někdo na změně k lepšímu?

uber

Úspěšná regulace ve Francii

Nejvyšší soud ve Francii vydal v březnu 2020 usnesení, že řidiči Uberu by měli mít status zaměstnance, nikoli zakázkového pracovníka. Odůvodněním bylo mimo jiné to, že řidiči jsou firmě podřízeni v získávání zakázek, a poskytují tedy spíše služby zaměstnance než pracovníka na volné noze. Ačkoli to ve Francii nevedlo k automatickému převedení řidičů do zaměstnaneckého poměru, usnesení je součástí celosvětového trendu – emancipace řidičů, kteří dosud neměli právo ani na placenou dovolenou.

software

Robot jako nedostatečný důvod k propouštění

Ve Španělsku v roce 2020 rozhodli soudci v několika případech, že důvodem k výpovědi nemůže být zavedení nového softwaru či efektivnějšího robota. Rozhodnutí vznikla převážně v zájmu ochrany práv zaměstnanců a zachování zaměstnanosti. Ve Španělsku totiž hrozí nezaměstnanost v důsledku automatizace nejméně u 35 % pracovních míst. „Zlepšení produktivity“ neshledaly soudy jako dostatečný důvod k propuštění, neboť by to znamenalo zvyšování svobody firem na úkor práv zaměstnanců.

právo být offline

Interní firemní regulace jako benefit

V Německu existuje několik způsobů, jak regulovat pracovní flexibilitu tak, aby nebyla destruktivní pro zaměstnance, kteří jsou běžně nonstop dostupní online. V BMW si zaměstnanec může nejen vykázat hodiny práce přes telefon, ale též stanoví, kdy chce být pro kolegy nezastižitelný. Volkswagen zase omezuje dobu pro zasílání e-mailů maximálně do 30 minut po skončení pracovní doby. V dalších firmách se software stará třeba o to, aby podřízení nebyli nuceni komunikovat s firmou mimo svoji pracovní dobu. Již od roku 2013 se navíc v Německu diskutuje o uzákonění všeobecného práva na nezastižitelnost.

sdílená ekonomika

Skutečně sdílená ekonomika

Přibývají způsoby, jak místo nákupů sdílet majetek s ostatními. Někteří se na tomto modelu snaží pouze vydělat a vyhnout se daním. Pokud však nejsou primárně zaměřeni na zisk, podporují sociální udržitelnost, ekonomickou soběstačnost i udržitelnost životního prostředí: výrobky fungují déle, nevyhazují se, ale opravují. Od půjčování věcí (Knihovna věcí) přes open-source programy (GIMP) ke sdílení aut (Autonapůl) – ekonomika sdílení mění způsob, jakým se chováme, konzumujeme, hledáme nové možnosti a rozhodujeme se o závazcích. Vzniká nový model obchodování jednotlivců, smysluplné obchodní vztahy a vzájemná důvěra.

stávka

Solidární akce zaměstnanců

V roce 2015 se němečtí zaměstnanci Amazonu rozhodli stávkovat, protože firma odmítla podepsat smlouvu s odborovým svazem. V reakci na to se Amazon pokusil přimět své zaměstnance v Polsku, aby pracovali přesčas a pracovní výpadek nahradili. Podobnou praxi zaváděl Amazon již dříve – tentokrát se však Poláci vzbouřili a ke stávce se připojili. Solidární akce položila základy pro pravidelné mezinárodní schůzky pracovníků Amazonu, které se od té doby konají pravidelně mezi zástupci z více než sedmi zemí. Vyžadují stejné bezpečnostní podmínky a výkonnostní požadavky pro statisíce lidí pracujících ve všech skladech, a boří tak firemně udržovanou hierarchii mezi státy.

hromadná žaloba

Hromadná žaloba zaměstnanců

Během koronavirové krize na jaře 2020 se některé dlouhotrvající problémy prohloubily natolik, že vyvolaly reakce. Příkladem je hromadná žaloba řidičů firem Uber a Lyft v Kalifornii, když absence nemocenské, dovolené, jistoty podpory v nezaměstnanosti a dalších zaměstnaneckých jistot ukázala, že je zakázková práce řidičů neudržitelná. Ve spojení s propadem výdělků se řidiči ocitli v pasti – nevydělali si ani na minimální mzdu a zároveň neměli možnost získat podporu státu, pokud by s řízením skončili. Navzdory překážkám ze strany firem se řidiči ohradili a firmy zažalovali. Scénář je pouze příkladem událostí, jaké proběhly v řadě dalších zemí.

distanční vzdělávání

Škola, kterou distanční vzdělávání nepřekvapilo

Škola v Březové umožňuje distanční vzdělávání dětem ze zahraničí i těm, které potřebují individuální plán, a dlouhodobě se profiluje jako škola pracující s digitálními technologiemi ve výuce. Na uzavření škol na jaře 2020 byla tedy naprosto připravena. Místní učitelé se totiž pravidelně vzdělávají v oblasti digitalizace, virtuální třída zde není nic zvláštního a děti jsou odmalička vedeny ke smysluplnému využívání technologií. Učitel působí zejména jako dodavatel podkladů a průvodce elektronickým vzděláváním, což umožňuje velice individuální přístup i přípravu žáků na reálnou práci s informacemi v životě.

podpora žen

Czechitas jako podpora žen

Čelit znevýhodnění žen ve světě ovládaném technologiemi se rozhodla iniciativa Czechitas a v roce 2014 začala zdarma nabízet kurzy zaměřené na programování a další základní dovednosti z oblasti IT – a to cíleně pro ženy. Za roky své existence se vyvinula v renomovaného poskytovatele (dnes už placeného) IT vzdělání ženám, které posléze nacházejí uplatnění v IT sféře či aplikují nabyté znalosti ve vlastní práci, a stávají se díky tomu samostatnějšími.

Přilož ruku k dílu!

Zaujalo tě téma a chceš dál zjišťovat, jaký mají technologie dopad na práci a společnost?

Hledáme lidi, kteří s námi budou dál do témat pronikat, organizovat akce a zasazovat se o změnu. Nech nám na sebe kontakt, ozveme se ti.

Odesláním formuláře berete na vědomí naše zásady zpracování osobních údajů.

Zapoj se

Informuj se

Uspořádej výstavu

Uspořádej vzdělávací lekci

Promítni či přečti si více

Odebírej newsletter

A nebo se k nám přidej jiným způsobem.