JAK VYPADÁ PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI?

Zjisti více o proměnách práce

Digitalizace: dvojí tvář

svobody

Platformy:

Neviditelná práce

Automatizace:

svět bez práce?

Máš i ty práci (bez) budoucnosti?

Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komunikaci. Snad každý z nás už někdy využil Zoom, Skype, Rohlík.cz nebo třeba Wolt. Za vším tím zdánlivým pohodlím, které technologie umějí zabezpečit, se však skrývá práce – skutečná práce se všemi svými nešvary: špatně placená, nejistá, riziková, nedostatečně právně ošetřená…

Robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou fenomény, jež vyvolávají naději na změny podobně převratné, jako bylo před sto lety zavedení osmihodinové pracovní doby – naději na odbourání fyzicky namáhavé a nedůstojné práce, na zkrácení pracovní doby a časem možná i na nepodmíněný základní příjem. Zkrátka naději na smysluplnou práci se smysluplným příjmem a dostatkem volného času pro všechny.

Stojí před námi jedna z největších výzev dnešní doby: jak využít tyto technologie ve prospěch celé společnosti? Pokud si nezačneme klást ty správné otázky, hrozí, že nás technologie opanují. Prvním krokem je uvědomit si rizika a nezamýšlené důsledky, které již nyní technologická revoluce přináší. Dopadne na všechny z nás stejně? A jak je na ni česká společnost připravena?

A co jsou či budou výzvy ve světě práce?

Práce 4.0 je souhrnné označení pro nastupující fenomény ve světě práce. Čtyřka odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci: po parním stroji (1.), elektrifikaci (2.) a nástupu počítačů (3.) přišel internet a digitalizace (4.). Přívlastek „průmyslová“ jí však příliš nesedí: změny budou mít vliv nejen na průmysl, ale rovněž na způsob výroby, distribuce a spotřeby produktů i služeb, na trh práce, vzdělávání, společenské systémy a také na to, co znamená gramotnost.

Další odkazy

Výstava na stromech

Navštiv výstavu nebo uspořádej vlastní

Lekce

Osvětlí problematiku práce (bez) budoucnosti a přinese nové otázky i odpovědi

Přečti si více

Nech se vtáhnout do děje práce (bez) budoucnosti